Team

GNCC RAIPUR Detail

Sno. Category Name Amritdhari Photo
1 Captain Gurdeep Singh Kakkar Yes
2 Batsmen Ajit Singh Tuteja No
3 Batsmen Gurdeep Singh Saluja Yes
4 Batsmen Devinder Singh No
5 Batsmen Ramnik Singh Raina No
6 Batsmen Sandeep Singh No
7 Batsmen Ranjodh Singh Dhillon No
8 Batsmen Gagan Deep Singh No
9 Batsmen S Harshdeep Singh Juneja No
10 Bowler Jaspreet Singh Hanspal No
11 Bowler Simranjeet Singh Yes
12 Bowler Jitendra Singh Daultani No
13 Bowler RAJENDRA SINGH HORA No
14 Bowler Orminder Singh No

Our Sponsors

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image